Haptotherapie

Frank Everink

Wassende handen
Mos

Tarieven

Voor haptotherapie geldt een tarief van 100 euro per sessie.
Voor kinderhaptoherapie geldt een tarief van 100 euro per sessie.

Omdat ik VVH-geregistreerd haptotherapeut ben vergoeden verschillende ziekenkosten verzekeringen en zorgverzekeraars de therapie geheel of gedeeltelijk. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts nodig. Zie de vergoedingenlijst op de website van de VVH of raadpleeg uw polisvoorwaarden. Ook vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) zijn er mogelijkheden.

Voorwaarden
Uitgevoerde behandelingen zullen in rekening worden gebracht.
De declaraties van haptotherapeuten, leden van de VVH, voor honoraria, kosten en vergoedingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
Deze voorwaarde is van toepassing op alle diensten en leveringen, beroepshalve verricht door iedere haptotherapeut die lid is van de Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH).

Vertrouwelijkheid
Vanzelfsprekend blijft alles wat er ter sprake komt tijdens de sessie binnenskamers. In geval van overleg met huisarts of verwijzer vragen we altijd vooraf toestemming aan u. Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling dan kunt u dat altijd met ons bespreken; ook is er een klachtrecht geregeld bij de beroepsvereniging.
 
 
Haptotherapie Frank Everink
Verlengde Hereweg 137
9721AL Groningen
GZ Haptotherapeut
KVK nummer: 69919275
AGB code: 90-040718
VVH lidnummer: 584a