Haptotherapie

Frank Everink

Wassende handen

Meer over Haptotherapie

Haptotherapie gaat ervan uit dat gevoel een beweging is. Je kunt je gevoel openstellen of sluiten. Een voorbeeld: wanneer je in een drukke trein tegen iemand aanzit en je vindt dat niet prettig, reageer je onbewust met een terugtrekbeweging en daarmee met het afsluiten van je gevoel. Een ander voorbeeld is dat in een ontmoeting met iemand waar je goed bevriend mee bent je geneigd bent je open te stellen.
Als je je bewust wordt van het afsluiten en openstellen en je begrijpt hoe je daar zelf invloed op kan uitoefenen, verheldert dat de omgang en het contact met jezelf en met de ander.
Via de aanraking kan de haptotherapeut dit laten voelen. Een haptotherapeut raakt mensen niet alleen direct met zijn handen aan, maar ook indirect, met woorden, stem, gebaar of blik. De haptotherapeut laat de ander door zijn aanraking voelen dat hij als mens nabij is. Nabij wil zeggen open, ontvankelijk voor en accepterend van de gevoelens en kwetsbaarheid van jou.

Doel van de haptotherapie is dat mensen zich bewust worden van hun gevoel. Bewust van wat ze doen met hun gevoel. Of zij zich afsluiten van hun gevoel of zich ervoor open stellen. Daardoor kan er inzicht ontstaan en een verandering in welbevinden, gedrag en denken optreden. Daarnaast zal door uiting te geven aan onverwerkte gevoelens verwerking ervan kunnen plaatsvinden. Haptotherapie begeleidt mensen op weg naar bewuster keuzes maken vanuit het gevoel.
Als haptotherapeut raak ik cliënten aan. Ik probeer ze dichter bij hun eigen gevoel te brengen.
Door te ‘luisteren’ naar jouw gevoel, kun je je bevestigd voelen. Hierdoor kan het gevoel van ‘er mogen zijn’ ontstaan. Het gevoel dat het goed is zoals het is en hoe je bent. Affectief bevestigd worden kan leiden tot bevestiging van je eigenheid, in het bijzonder om bevestiging van het vermogen tot het aangaan en onderhouden van liefdevolle relaties.

Samenwerking
Door jarenlange werkzaamheden heb ik een netwerk opgebouwd waarin contact met een psychotherapeut, seksuoloog en psychiater ervoor kan zorgen dat aanvullende behandeling eventueel mogelijk is.