Haptotherapie

Frank Everink

Groningen

Wassende handen

Haptotherapie

Frank Everink

Groningen

Aanraking haptotherapie

Haptotherapie

In haptotherapie kun je ontdekken wie je bent en hoe je in het leven staat. Wat je beweegt.
Je onderzoekt hoe je met je gevoelens omgaat, hoe je op anderen reageert en wat je kwaliteiten en valkuilen zijn. Je leert (weer) meer gevoel voor jezelf te krijgen, bewust met jezelf om te gaan, grenzen te stellen en je eigen richting te bepalen.
Haptotherapie brengt je in beweging.

Bij haptotherapie gaat het om de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen. Aanraking speelt daarbij een belangrijke rol. Het is de meest directe manier van contact maken. Aanraken doet een appèl op voelen en ervaren.

Haptopraktijk Frank Everink

I.v.m. verhuizing is de praktijk gesloten vanaf 8 september. Per 1 november 2023 verhuist Haptotherapie Frank Everink. Het nieuwe adres is:

Praktijk Heesterpoort 18,
913 KZ Groningen

Meer over Haptotherapie

In de volksmond zoeken mensen een goede haptonoom in Groningen, ze bedoelen dan een goede haptotherapeut in Groningen. Haptotherapie gaat ervan uit dat gevoel een beweging is. Je kunt je gevoel openstellen of sluiten. Een voorbeeld: wanneer je in een drukke trein tegen iemand aanzit en je vindt dat niet prettig, reageer je onbewust met een terugtrekbeweging en daarmee met het afsluiten van je gevoel. Een ander voorbeeld is dat in een ontmoeting met iemand waar je goed bevriend mee bent je geneigd bent je open te stellen.
Als je je bewust wordt van het afsluiten en openstellen en je begrijpt hoe je daar zelf invloed op kan uitoefenen, verheldert dat de omgang en het contact met jezelf en met de ander.
Via de aanraking kan de haptotherapeut dit laten voelen. Een haptotherapeut raakt mensen niet alleen direct met zijn handen aan, maar ook indirect, met woorden, stem, gebaar of blik. De haptotherapeut laat de ander door zijn aanraking voelen dat hij als mens nabij is. Nabij wil zeggen open, ontvankelijk voor en accepterend van de gevoelens en kwetsbaarheid van jou.

Doel van de haptotherapie is dat mensen zich bewust worden van hun gevoel. Bewust van wat ze doen met hun gevoel. Of zij zich afsluiten van hun gevoel of zich ervoor open stellen. Daardoor kan er inzicht ontstaan en een verandering in welbevinden, gedrag en denken optreden. Daarnaast zal door uiting te geven aan onverwerkte gevoelens verwerking ervan kunnen plaatsvinden. Als haptotherapeut begeleid ik mensen op weg naar bewuster keuzes maken vanuit het gevoel.
Als haptotherapeut raak ik cliënten aan. Ik probeer ze dichter bij hun eigen gevoel te brengen.
Door te ‘luisteren’ naar jouw gevoel, kun je je bevestigd voelen. Hierdoor kan het gevoel van ‘er mogen zijn’ ontstaan. Het gevoel dat het goed is zoals het is en hoe je bent. Affectief bevestigd worden kan leiden tot bevestiging van je eigenheid, in het bijzonder om bevestiging van het vermogen tot het aangaan en onderhouden van liefdevolle relaties.

Samenwerking
Door jarenlange werkzaamheden heb ik in Groningen een netwerk opgebouwd waarin contact met een psychotherapeut, seksuoloog en psychiater ervoor kan zorgen dat aanvullende behandeling eventueel mogelijk is.

Haptotherapie Frank Everink
Heesterpoort 18
9713 KZ Groningen

GZ Haptotherapeut
KVK nummer: 69919275
AGB code: 90-040718
VVH lidnummer: 584a